Gysga düşündiriş:


 • Möwsüm:Güýz bahary
 • Ölçegi:35-46
 • Material: PU
 • Stil:Awtoulag şekili
 • Reňk:Custöriteleşdirilen
 • Aýratynlyk:Pes ýokarky
 • Osapylmagyň görnüşi:Süýşmek ýa-da baglamak
 • Sole:Kauçuk
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Erkek aýallar Aýakgaplary tötänleýin wulkanizasiýa edýärlerTekiz moda Custöriteleşdirilen reňk Şuňa meňzeş awtoulaglarŞekilli güýz bahary, iň ýokarky erkek krujka dem almak üçin amatly

   

   

   

  Satyn almak görkezmeleri :

  Raw Çig malyň we zähmetiň bahasynyň üýtgemegi bilen satuw bahamyz üýtgär.Satyn almaly bolsaňyz, baha maslahaty üçin bize e-poçta iberiň.

  “Müşderileriň dürli ekspress hyzmatlaryny saýlamaga hukugy bar.Elbetde, degişli Express bahasyny götermeli.

  –Biz pes önüm öndürmeýäris.Shoeshli aýakgaplaryň çig mallary birinji hatar markalaryňky ýaly hildedir, şonuň üçin bölek satuw nokadynda gepleşik geçirmekden ýüz öwürýäris.

  AllHer nagyşlar el bilen çyzylýar we 7-14 gün dowam edýär, satyn almaly müşderiler öňünden gepleşik geçirmeli we anyk çyzgylar bermeli.

  Dünýäniň dürli künjeginden gelen wekilleri bize goşulmak we sargytlaryň sanyna görä dürli komissiýalar bermek üçin hoş geldiňiz, jikme-jiklikler üçin e-poçta iberiň.

   

   

  size ref-1

   

  Nusgalaryň görkezilmegi

  bvans000002 bvans000003 bvans000004

  cvans000002 cvans000003 cvans000004 cvans000005

  dvans000002 dvans000003 dvans000005 dvans000006 vansd000004

   

   

  instruction-2


 • Öňki:
 • Indiki: