• Dogry türgenleşik eşiklerini nädip saýlamaly

  Köp adam maşk edende gowy görünmek islese-de, türgenleşik eşikleriňiz moda hakda däl-de, rahatlyk we laýyklyk hakda has az bolmalydyr.Geýýän zatlaryňyz, maşklaryňyzyň üstünliklerine täsir edip biler.Tigir sürmek we suwda ýüzmek ýaly maşklaryň käbir görnüşleri belli bir eşik böleklerini talap eder.Gener üçin ...
  Koprak oka
 • Sosial we daşky gurşaw gymmatlyklarynyň zynjyrynyň täsirini ölçemek üçin Higg markasyny we bölek guralyny kabul etmek üçin 500-den gowrak marka

  SAN FRANSISKO - 2021-nji ýylyň 1-nji marty - 500-den gowrak dünýä markasy şu gün Durnukly geýim koalisiýasy (SAC) tarapyndan çykarylan baha zynjyrynyň durnuklylygyny bahalandyrmak üçin gural bolan Higg Brand & Retail Module (BRM) iň soňky wersiýasyny ulanmagy wada berdi. hyzmatdaşy Higg.Walmart;Pata ...
  Koprak oka
 • Higg hakda

  Higg, sarp ediş harytlary pudagy üçin üpjünçilik zynjyrynyň öndürijilik maglumatlaryny ölçemek, dolandyrmak we paýlaşmak üçin programma üpjünçiligini we hyzmatlary bermek üçin durnuklylyk düşünjeleri platformasydyr.Materiallardan önümlere, desgalardan dükanlara, energiýa, galyndylar, suw we iş şertleri boýunça Higg açylýar ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylyň tomsunda Bikini tendensiýasy

  “Bikini” henizem “Swimwear World” -da iň meşhur önüm.Iň soňky görnüşde stilleriň köp görnüşini görýärsiňiz, hatda iň soňky tendensiýanyň nämedigini bilmek hem kyn.Bolýar, bu ýerde size SUMMER 2021 üçin 7 sany meşhur bikini tendensiýasyny görkezeris, şonuň üçin dogry boljakdygyňyza göz ýetiriň ...
  Koprak oka